X
تبلیغات
زولا

حُر

حُرباش برای آزادی...

آزاده ای که به آزادیش رسید...

سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1391 07:46 ب.ظ نویسنده: Ahmad haddad نظرات: 2 نظر چاپ

آموخت که جناح اسارت اسیر اسارت خوداست هرچقدرهم بزرگ شود درمقابل حداقل آزادگی حرفی برای گفتن ندارد...


http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.com

تودر آرامش بخواب چرا که آزادگی بیداراست

وراهش ادامه میابد تاپیروزی...
http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.comhttp://hor-73.blogsky.comhttp://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.com

http://hor-73.blogsky.comhttp://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com


http://hor-73.blogsky.comhttp://hor-73.blogsky.com/http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


http://hor-73.blogsky.com/


آن دنیاجایی نیست که ازنداشته هایت سوال کنند

وتو ازهرآنچه دراختیار داشتی در راه آزادگی بهره بردی...

و راه حٌــر ادامــــه دارد...

_________________________________