X
تبلیغات
زولا

حُر

حُرباش برای آزادی...

تاریخچه فضایی شوروی سابق و روسیه

چهارشنبه 3 آبان‌ماه سال 1391 06:50 ب.ظ نویسنده: Ahmad haddad نظرات: 0 نظر چاپ
این کنستانتین تسیو لکووسکی بنیانگذار تئوری پرواز سیاراتدر اواخر قرن نوزدهم در شهر کالوگا در نزدیکی مسکو که معلمی شدیدا کم شنوابود زندگی می کرد، و اوبه تنهایی توسعه طرح های علمی برای پرواز به فضا


 را انجام میدادومبانی طراحی موشک امروزی را قرار داده است است. اما


معاصران اودرآن زمان وی رادرک نمیکردند

تسیو لکووسکی بنیانگذار تئوری پرواز سیارات بود. موضوع موشک های قادر به تولید به عنوان یک پیرو مصنوعی زمین، و با بیان این که ایده ایجاد ایستگاه های نزدیک به زمین به عنوان شهرک های مصنوعی با استفاده از انرژی خورشیدی است را ابداع کرده.کتاب علمی Tsiaulkovski  تا حد زیادی بر توسعه و اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دیگر از تجهیزات موشکی و فضا کمک کرده است.نقش سرگئی کورولی اف به فتح فضااز مهم ترین وارثان ایده سیولوکوفسکی درجهان در زمینه طراحی مهندسی موشک و فناوری فضا، سرگئیکورولی اف است.کورولی اف انجام طراحی کلاهک موشکی بالستیک را به چیزهای مهم تر همچون کشف فضا و سیارات یا پرواز انسان تبدیل کرد.در چهارم اکتبر 1957  کورولف

از فرودگاه فضایی Baikonur ماهواره ای به مدار نزدیک به زمین پرتاپ کردکه اولین ماهواره در تاریخ بشر بود.در سوم دسامبر / دسامبر همان سال راه اندازی ماهواره دوم اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره تابع زمین،که در هیئت مدیره عوضی لایکا بوده است.
در دوم ژانویه 1959 ازایستگاه  فرودگاه فضایی Baikonur حامل موشک "وستوک"، به کارگردانی "لونا - 1" اتحاد جماهیر شوروی به صورت خودکار مسیر پرواز به ماه راسیرکرد.این ایستگاه بعدهاتبدیل شدبه رسدخانه خورشیدی.در سیزدهم سپتامبر / شهریور سال 1959 سفینه فضایی "لونا - 2" برای اولین بار در جهان به سطح ماه رسید و در آن جاتخلیه شد که نقش شعار اتحاد جماهیر شوروی برآن وجود داشت. در نوامبر 7، سال 1959 ایستگاه فضایی به صورت خودکاروازطریق: "لونا - 3" اولین تصاویرقسمت پشتی کره ماه(که تا آن لحضه مشاهده نشده بود)رادریافت کرد

ماه مه / 15 ماه مه سال 1960 به کارگردانی حامل موشک "وستوک"فضاپیمای اول - ماهواره ایرا به نزدیکی مدار زمین فرستاد در19 اوت / آگوست 1960 

ماهواره مدل "وستوک" و در هیئت مدیره Alkalptan بلکا و Streka یک بعد به زمین با موفقیت بازگشت .

برای اولین بار در تاریخگروهی به فضارفتندوزندگی کردند وباصحت کامل به کشورشان بازگشتند.

ادامه دارد...

تسیو لکووسکی بنیانگذار تئوری پرواز سیارات بود. موضوع موشک های قادر به تولید به عنوان یک پیرو مصنوعی زمین، و با بیان این که ایده ایجاد ایستگاه های نزدیک به زمین به عنوان شهرک های مصنوعی با استفاده از انرژی خورشیدی است را ابداع کرده.کتاب علمی Tsiaulkovski  تا حد زیادی بر توسعه و اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دیگر از تجهیزات موشکی و فضا کمک کرده است.نقش سرگئی کورولی اف به فتح فضااز مهم ترین وارثان ایده سیولوکوفسکی درجهان در زمینه طراحی مهندسی موشک و فناوری فضا، سرگئیکورولی اف است.کورولی اف انجام طراحی کلاهک موشکی بالستیک را به چیزهای مهم تر همچون کشف فضا و سیارات یا پرواز انسان تبدیل کرد.در چهارم اکتبر 1957  کورولف از فرودگاه فضایی Baikonur ماهواره ای به مدار نزدیک به زمین پرتاپ کردکه اولین ماهواره در تاریخ بشر بود.در سوم دسامبر / دسامبر همان سال راه اندازی ماهواره دوم اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره تابع زمین،که در هیئت مدیره عوضی لایکا بوده است.
در دوم ژانویه 1959 ازایستگاه  فرودگاه فضایی Baikonur حامل موشک "وستوک"، به کارگردانی "لونا - 1" اتحاد جماهیر شوروی به صورت خودکار مسیر پرواز به ماه راسیرکرد.این ایستگاه بعدهاتبدیل شدبه رسدخانه خورشیدی.در سیزدهم سپتامبر / شهریور سال 1959 سفینه فضایی "لونا - 2" برای اولین بار در جهان به سطح ماه رسید و در آن جاتخلیه شد که نقش شعار اتحاد جماهیر شوروی برآن وجود داشت. در نوامبر 7، سال 1959 ایستگاه فضایی به صورت خودکاروازطریق: "لونا - 3" اولین تصاویرقسمت پشتی کره ماه(که تا آن لحضه مشاهده نشده بود)رادریافت کرد

ماه مه / 15 ماه مه سال 1960 به کارگردانی حامل موشک "وستوک"فضاپیمای اول - ماهواره ایرا به نزدیکی مدار زمین فرستاد در19 اوت / آگوست 1960 

ماهواره مدل "وستوک" و در هیئت مدیره Alkalptan بلکا و Streka یک بعد به زمین با موفقیت بازگشت .

برای اولین بار در تاریخگروهی به فضارفتندوزندگی کردند وباصحت کامل به کشورشان بازگشتند.

ادامه دارد...

_________________________________