X
تبلیغات
زولا

حُر

حُرباش برای آزادی...

اقتصاد

چهارشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1391 06:49 ب.ظ نویسنده: Ahmad haddad نظرات: 0 نظر چاپ

اقتصاد، دانش تخصیص بهینه منابع محدود به نیاز های نامحدود است. [نیازمند منبع] اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینهٔ کالاها و تولیدات می‌پردازد.برخی نیز

آن را کوششی دانسته اند که باکمترین هزینه ، بیشترین نتیجه را در پی دارد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئلهٔ حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصادخرد و کلان تقسیم می‌شود.

ازآدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدل‌های ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی هاکه با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینهٔ اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع  مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

_________________________________